Nogoal

Aplicació que evalua un partit de futbol en funció de les ocasions creades i no dels gols

Avui en dia es pot veure que les aplicacions mòbils tenen un gran impacte a la societat, sobretot en els últims anys que ha crescut notablement, arribant al punt que la gent és molt dependent d'aquestes aplicacions en el seu dia a dia. És d'aquí que neixen molts tipus d'aplicacions que donen informació i resultats dels partits, horaris, classificació, dels jugadors, etc. Totes aquestes aplicacions donen valor al resultat final dels partits a partir dels gols marcats, és a dir, encara no existeix una aplicació que doni valor a les ocasions creades en un partit per cada equip.

Aquesta aplicació mòbil pretén cobrir una part d'informació i tenir un altre tipus de visió sobre els partits d'una forma diferent. L'aplicació valorarà els partits de manera que no es tindrà en compte els gols, sinó que anirà en funció de les ocasions que tingui cada equip durant el partit i el grau de perill d'aquestes ocasions. Així eliminem el factor de la sort que fa que amb moltes menys ocasions es pugui arribar a guanyar un partit. A partir d'aquest punt es pot explotar aquesta aplicació de diferents formes, com per exemple, definint una classificació de la lliga en funció dels resultats de les ocasions, i veuríem com probablement la classificació varia.

 

 • Aplicació innovadora que es diferència amb les ja existents perquè valora des d’un punt de vista diferent els partits de futbol, ja que es valoren les ocasions i no els gols, per tant el factor sort que fa que es pugui guanyar un partit es redueix.

 
 • Les valoracions d’aquestes ocasions les puntuen els usuaris de l’aplicació, és a dir els usuaris interactuen per el resultat final del partit.

 
 • Aquesta aplicació promou que es mirin els partits de futbol a través de les televisions, fa que es segueixin més les lligues per tal de fer comparacions, és a dir, a través d’aquesta aplicació es dona publicitat perquè els usuaris s’animin a veure els partits.

   

 • Un dels grans problemes es la alta competència que es pot trobar en el mercat del futbol ja que hi ha moltíssimes aplicacions que mostren diferents tipus d’informació dins dels partits de futbol.

 
 • La principal tasca d’aquesta aplicació es mostrar els resultats i informació dels partits de futbol.

 
 • Es proposa una nova funcionalitat que marcarà la diferència per tal de desmarcar-se d’aplicacions ja existents, d’aquesta manera baixarà la competència.

   

 • Aquesta aplicació permet valorar amb punts les diferents ocasions de gol segons el seu grau de perill.

 
 • Cada usuari podrà seleccionar el seu equip preferit, però podrà valorar a tots els equips que desitgi.

 
 • El factor sort que fa que un equip pugui guanyar el partit, en aquesta aplicació desapareix, ja que només es valoren les ocasions.

 
 • Els usuaris podran seguir el partit a la vegada que valoren les ocasions.

   

 • Es troba dins del mercat de futbol, però és un aspecte el qual encara no ha estat explotat, per tant nova oportunitat de mercat des de zero, que cridi l'atenció a la gent interessada amb el futbol, però sobretot a aquella amb més accessibilitat a la tecnologia mòbil.

 • Al ser un producte nou i desconegut pot suposar que sigui la barrera principal per arribar al mercat.

 • Tindrà competència amb les aplicacions, com per exemple Biwenger o cases d’apostes.

 • El ”cap de platja” pot ser la seu de la lliga, i si aquest té èxit es pot expandir a altres lligues del món.


  Imagen que contiene texto, mapa, alimentos

Descripción generada automáticamente

   

   


Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.